יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

הפרות וסעדים בגין זכויות יוצרים - מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

בס"ד
הפרת זכות יוצרים
ביצועה של כל פעולה ביצירה המוקנית לבעל זכות היוצרים מבלי לקבל את הסכמתו מהווה הפרה של זכות היוצרים (סעיף 47 לחוק זכויות יוצרים).

פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/1932">גיל נדל</a>
רקע:

מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית, הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה.

לרוב, מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו, ומנגד, היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, ובית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה, אשר הורה לרשות המכס למסור ליבואן פרוטוקולים וכן החלטה של ועדות המכס בנושא מיסים עקיפים, ודחה את טענות החיסיון שהעלתה רשות המכס.

סיפור המקרה:

היבואן עוסק ביבוא כלי רכב חקלאיים לישראל. רשות המכס טענה כי סיווג כלי הרכב הינו בפרט  87.04-3190 כ\"כלי רכב אחרים\" החייב ב-83% מס קניה, ואילו היבואן טען כי סיווגם בפרטי מכס הפטורים ממס (87.04-1000, 87.04-3120 או 87.09).

רשות המכס דרשה מן היבואן גרעון רטרואקטיבי בגין יבוא כלי הרכב, והיבואן פנה לבית המשפט.

בטרם הגשת התביעה, הגיש היבואן לרשות המכס בקשה לפטור אותו מן הגרעון הרטרואקטיבי לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר). הנושא עלה לדיון בועדת מסים עקיפים מקומית בבית המכס מרכז (ראשון לציון), והועבר לאחר מכן לדיון בועדת מסים עקיפים עליונה שבהנהלת המכס. הועדה העליונה דחתה את בקשת היבואן.

במסגרת ההליכים המקדמיים שבתיק, דרש היבואן, שיוצג על ידי הח\"מ, לקבל העתקים מהמלצת הועדה המקומית, וכן העתקים של הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הועדות- המקומית והעליונה, טען כי מדובר במסמכים רלוונטיים למחלוקת וכי זכותו על פי דין לקבל העתק מהם. היבואן טען כי בהליכים שנוהלו מול יבואן אחר, מסרה רשות המכס בהסכמה מסמכים אלה ולכן אין בהם חיסיון.

רשות המכס מסרה בהסכמה רק את החלטת הועדה העליונה, וסירבה למסור את המלצת הועדה המקומית ואת הפרוטוקולים, בטענה כי מדובר במסמכים חסויים שהינם תרשומות פנימיות. ביחס להמלצת הועדה המקומית נטען כי  לא מדובר בהחלטה המחייבת אלא בהמלצה שניתנה בשלב קודם בתהליך.

החלטת בית המשפט:

בהחלטתו מיום 8.11.15, קיבל בית המשפט את בקשת היבואן, שיוצג, כאמור על ידי הח\"מ, והורה לרשות המכס לחשוף בפניו את המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית וכן את הפרוטוקולים של הדיונים בשתי הועדות- המקומית והעליונה.

בית המשפט קבע כי מאחר ורשות המכס מסרה, בהסכמה, במסגרת הליך משפטי אחר, את הפרוטוקולים וההחלטות של ועדת מסים עקיפים, הרי שלצורך מניעת אפליית היבואן במקרה זה, יש לנקוט דין דומה ולמסור לו את המסמכים.

לגבי המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית (בית המכס מרכז), העלה בית המשפט תמיהה מדוע מסמך זה אמור להיות חסוי כטענת רשות המכס, שעה שלא מדובר בפרוטוקול אלא בהחלטה של ועדה, יהא כינויה אשר יהא (המלצה או החלטה).

לאור זאת, דחה בית המשפט את התנגדות רשות המכס ואת טענות החיסיון, והורה למסור את המסמכים ליבואן.

[השופטת אשרית רוטקופף, החלטה מיום 8.11.15, ב\"כ הצדדים: ליבואן: עו\"ד גיל נדל ועומר וגנר ממשרדנו. לרשות המכס: עו\"ד ניר וילנר מפרקליטות מחוז תל-אביב-אזרחי). 

עו\"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים.  Gill.Nadel@goldfarb.com -  03-6089848

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=175387'> articles.co.il</a>
האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד
 נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה