יום חמישי, 23 בדצמבר 2010

ערעור על החלטתו של רשם בית המשפט העליון ג' שני מיום 4.11.10 ברע"א 8066/10בבית המשפט העליון

בש"א  8481/10

בפני: 
כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערער:
נחשון כוכבי
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיב:
אורי כוכבי
                                   
ערעור על החלטתו של רשם בית המשפט העליון ג' שני מיום 4.11.10 ברע"א 8066/10
                                   

בפניי ערעור על החלטת כבוד הרשם ג' שני מיום 4.11.2010 במסגרתה נדחתה בקשת המערער לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט א' קיסרי) מיום 7.10.2010 (רע"א 8066/10).

ביום 7.10.2010 דחה בית המשפט המחוזי בחיפה בקשת רשות ערעור שהגיש המערער על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחדרה (כבוד השופט ח' שרעבי) מיום 23.6.10 (רת"ק 22322-07-10) (להלן: ההחלטה). בהחלטתו קבע בית המשפט כי לבית המשפט לתביעות קטנות לא הייתה סמכות לדון בתיק כיוון שמדובר בתביעה בין שני אחים. עוד נקבע, למעלה מן הצורך, כי אף אם הייתה לבית המשפט סמכות, דין הבקשה להדחות כיוון שהמערער לא הראה כל טעם המצדיק התערבות בקביעתו של בית המשפט לתביעות קטנות לפיה התביעה לא הוכחה.

על החלטתו של בית המשפט המחוזי הגיש המערער בקשת רשות ערעור לבית משפט זה בה טען כי לבית המשפט לתביעות קטנות הייתה סמכות לדון בתביעה וכי אף לגופו של עניין הוא הוכיח מעל לכל ספק את תביעתו. בד בבד עם הגשת בקשת רשות הערעור, הגיש המערער גם בקשה לפטור מאגרה ופיקדון בה טען כי מצבו הכלכלי קשה.

ביום 4.11.2010 דחה כבוד הרשם את הבקשה וקבע, בין היתר, כי סיכויי ההליך קלושים כיוון שבקשתו על המערער לרשות ערעור אינה מגלה עילה להתערבותו של בית משפט זה כערכאה שלישית.

מכאן הערעור שבפניי במסגרתו טוען המערער כי מצבו הכלכלי קשה וכי סיכויי בקשת רשות הערעור אינם נמוכים.
דין הערעור להדחות.
מבלי לקבוע עמדה בנוגע למצבו הכלכלי של המבקש, מקובלת עלי מסקנתו של כבוד הרשם לפיה סיכויי בקשת רשות הערעור שהגיש המבקש נמוכים. כידוע, בית משפט זה מעניק רשות ערעור בהליכים מסוג זה רק כאשר הבקשה מעלה שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים. לכאורה, נראה כי בקשתו של המערער אינה מעלה שאלה משפטית עקרונית כאמור אלא עיקר טענותיה נוגעות להתערבות במסקנותיו של בית המשפט לתביעות קטנות. בנסיבות אלה לא מצאתי מקום להתערב בהחלטתו של כבוד הרשם.

נוכח האמור, הערעור נדחה. האגרה תשולם תוך 14 יום מעת המצאת החלטה זו ובמידה ולא תשולם יימחק ההליך ללא הודעה נוספת. 

ניתן היום, י"ד בכסלו התשע"א (21.11.2010).
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה