יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

האיזון בין חופש הביטוי לשם טוב מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'...

האיזון בין חופש הביטוי לשם טוב

מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס

האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב

האיזון בין הזכות לחופש ביטוי לבין הזכות לשם טוב מורכב משני נדבכים עיקריים: נקודת האיזון החקיקתית הקבועה בחוק איסור לשון הרע עצמו, ואיזון שיפוטי המבוצע על ידי בית המשפט באמצעות פרשנות החוק ויישומו הלכה למעשה.
חברה בישראל? חייבו אותכם לחתום על טופס W-8-BEN-E ? בוא ללמוד כיצד למלאו ומהי המשמעויות מכך

נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/45465">ארז שחם</a>בחודשים האחרונים חברות וגופים פיננסים בישראל מתבקשים על ידי הבנקים לחתום על טופס W-8BEN-E בעת פתיחת חשבון כחלק מהרגולציות החדשות  שהוחלו על ידי רשות המס האמריקאית ושהתקבלה ונחתמה על ידי רשויות המס והבנקים בישראל ( תחת  חוק FATCA ) .

המטרה העיקרית של טופס W-BEN-E היא סיווג החברה או היישות הפיננסית כזרה ( קרי : שהוקמה מחוץ לתחומי ארה"ב ) ופועל יוצא מכך גם חובות הדיווח החלים במקרה הספציפי שלה.

בטופס יש לא פחות מ-31 אופציות שונות של סיווג החברה והיישות הפיננסית.

האופציות לסיווג החברה בטופס W-8BEN-E מתחלקות לשני סוגים עיקריים:Foreign Financial Institutions (FFI)Non-Financial Foreign Entities (NFFE)לרוב חברות בארץ יתחלקו לשני סוגים עיקריים כ- NFFE :

א. חברות שלמעלה מ-50% מהכנסותיהם אינן מופקות מהכנסה פסיבית ( קרי: הכנסות מריביות,דיוידנדים,רווחי הון,שכר דירה וכו).

חברה זו תוגדר כ - active NFFE

ב. חברות שלמעלה מ-50% מהכנסותיהם מופקות מהכנסה פסיבית ( קרי: הכנסות מריביות,דיוידנדים,רווחי הון,שכר דירה וכו).

חברה זו תוגדר כ - Passive NFFE

במידה והחברה סווגה כ-Active NFFE יש למלא חלק XXV . במידה והחברה סווגה כ-Passive NFFE יש למלא חלק XXVI.

הבעייתיות הגדולה היא שנציגי הבנק ורואי החשבון המקומיים בישראל אינם בעלי ידע בנושא המיסוי האמריקאי ואינם יכולים לסייע ללקוחותיהם במילוי נכון של הטופס המונה 8 עמודים ונחשב למורכב מאוד.

בפועל, במידה והחברה היושבת בישראל לא תקבל הכנסות מארה"ב ( בדמות למשל : ריביות, דיוידנדים  ורווחי הון ) לא יחול כל ניכוי מס במקור על הכנסות החברה וזאת בהתאם לחתימה על הטופס.

למעשה מילוי הטופס וחתימתו היא בעיקר נושא פרוצדורלי שאינו צפוי להיות בעל השלכות מיסוי עתידיות על החברה במידה והטופס מולא כהלכה.

 לאור העובדה כי סיווג שגוי ואי מילוי כל פרטי הטופס עלולים לגרור קנסות, עונשים ואף לניכויי מס במקור על הכנסות המופקות מהחשבון , ישנה חשיבות יתירה בפנייה למקור מוסמך שיכול לסייע במילוי הטופס בצורה נכונה והגשתו לבנק.

 

 


ארז שחם - יועץ מס מורשה בארה"ב - ( IRS acceptance agent , ERO )

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=173223'> articles.co.il</a>

·          


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה